MADDE 121
RE’SEN DÜZELTME
Madde 121- (2686 sayılı Kanunun 21. maddesiyle değişen madde) İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re’sen düzeltilir. Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye karşı vergi mahkemesinde dava açma hakları mahfuzdur.

İLGİLİ MADDE: VUK 116, 120, İYUK: 7.