MADDE 116
VERGİ HATASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ HATALARINI DÜZELTME
VERGİ HATASI
Madde 116- Vergi hatası vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.

İLGİLİ MADDE: VUK 117, 118, 375, 378, EK: 1.