MADDE 113
ZAMANAŞIMININ MAHİYETİ
İKİNCİ BÖLÜM
ZAMANAŞIMI VE TERKİN
ZAMANAŞIMININ MAHİYETİ
Madde 113- Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır.
Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder.

İLGİLİ MADDE: VUK 8, 9, 114, 238.