MADDE 110
VERGİNİN ÖDENECEĞİ DAİRE
ALTINCI KISIM
VERGİ ALACAĞININ KALKMASI
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖDEME
VERGİNİN ÖDENECEĞİ DAİRE
Madde 110- Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine ödenir.
Mükellef vergi borcunu vergi dairesinin bulunduğu belediye sınırlarının dışındaki vergi dairelerine de yatırabilir. Bu takdirde ödemenin hangi vergi dairesi hesabına yapıldığının bildirilmesi şarttır.

İLGİLİ MADDE: VUK 4, 19, 111.