MADDE 107
MEMUR VASITASIYLA TEBLİĞ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TEBLİĞLERE AİT TÜRLÜ HÜKÜMLER
MEMUR VASITASIYLA TEBLİĞ
Madde 107- (2365 sayılı Kanunun 20. maddesiyle değişen fıkra) Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla da yaptırtmaya yetkilidir.
Bu madde hükmünün uygulanmasında da bu kısımdaki tebliğ esaslarına uyulur.

İLGİLİ MADDE: VUK 99-102.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 2, 4, 46, 71, 98, 143.