MADDE 103
TEBLİĞİN İLANLA YAPILACAĞI HALLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İLAN YOLUYLA TEBLİĞ USULÜ
TEBLİĞİN İLANLA YAPILACAĞI HALLER
Madde 103- Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılır:
1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse;
2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelirse;
3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa;
4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa.

İLGİLİ MADDE: VUK 93, 97, 99, 101, 104.