MADDE 100
BİLİNEN ADRESLERE TEBLİĞ
Madde 100- Bilinen adrese gönderilen mektuplar posta idaresince muhatabına teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

İLGİLİ MADDE: VUK 99, 101.