MADDE 99
KAPALI ZARF ESASI
İKİNCİ BÖLÜM
POSTA İLE TEBLİĞ USULÜ
KAPALI ZARF ESASI
Madde 99- Posta ile tebliğde tebliğ edilecek vesika kapalı bir zarf içinde postaya verilir. Bunun için, şekilleri Maliye Bakanlığınca tespit edilen özel zarflar kullanılır.

İLGİLİ MADDE: VUK 93.