MADDE 98
KAMU İDARE VE MÜESSESELERİNE TEBLİĞ
Madde 98- Kamu idare ve müesseselerine yapılacak tebliğ bu idare ve müesseselerin en büyük amirlerine veya bunların muavinlerine veya en büyük amirin yetkili kılacağı memurlara yapılır.

İLGİLİ MADDE: VUK 93, 94.