MADDE 96
VASITALI TEBLİĞ
Madde 96- Kara, deniz, hava ve jandarma eratına yapılacak tebliğler kıta komutanı ve müessese amiri gibi en yakın üst vasıtasıyla yapılır. Bu evrakı derhal tebliğ olunacak kimseye vermediği takdirde üst tazminle mahkum olur. Bu cihetin tebliğ evrakında yazılı olması şarttır.

İLGİLİ MADDE: VUK 93, 94.