MADDE 95
VELİ, VASİ VE KAYYIMLARA TEBLİĞ
Madde 95- Mükellef yerine geçen veli, vasi veya kayyım gibi vergi sorumlusu birden fazla olursa, tebliğ bunlardan yalnız birine yapılabilir.
Şayet tebliğin mevzuu olan işe ayrı bir vasi veya kayyım bakmakta ise, tebliğ bunlara yapılır.

İLGİLİ MADDE: VUK 94, 332.