MADDE 89
NİSAP
Madde 89- (2365 sayılı Kanunun 15. maddesiyle değişen madde) Bu kısımda yazılı komisyonlar üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve çoğunlukla karar verirler. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

İLGİLİ MADDE: VUK 42, 72, 76, 80, 81, 83, 84, 85.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 143.