Mükerrer Madde 86- (2686 sayılı Kanunun 53. maddesiyle kaldırılmıştır.)