MADDE 83
ZİRAİ KAZANÇLAR İL KOMİSYONU
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
(2365 sayılı Kanunun 11. maddesiyle değişen başlık)
ZİRAİ KAZANÇLAR İL VE MERKEZ KOMİSYONLARI İLE
ÖZEL KOMİSYONLAR
ZİRAİ KAZANÇLAR İL KOMİSYONU
Madde 83- (2365 sayılı Kanunun 11. maddesiyle değişen madde) Zirai Kazançlar İl Komisyonu valinin başkanlığında defterdar, gelir müdürü, ziraat müdürü, veteriner müdürü, il merkezindeki ziraat bankası şube müdürü ve seçilmiş üç üyeden kurulur. Ormancılığa ilişkin konuların görüşülmesinde komisyona veteriner müdürü yerine orman işletme müdürü veya tevkil edeceği bir temsilci katılır.

İLGİLİ MADDE: VUK 45, 46, 84, 89, GVK: 52, 112.