MADDE 82
YETKİ
Madde 82- Tahrir komisyonlarının haiz olduğu yetkileri tadilat komisyonları da haizdirler.

İLGİLİ MADDE: VUK 79.