MADDE 80
GÖREV VE KURULUŞ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TADİLAT KOMİSYONLARI
GÖREV VE KURULUŞ
Madde 80- Gerek binalarda, gerek arazide tadilat üçer kişilik “Tadilat Komisyonları” tarafından yapılır.
Bu komisyonlar, mahallin en büyük mülkiye memurunun vergi dairesi müdürü olmayan gelir memurları arasından seçeceği bir başkan ile iki üyeden kurulur.
Lüzum görülen yerlerde birden fazla tadilat komisyonu kurulması caizdir.

İLGİLİ MADDE: VUK 52, 89, 299, 308.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 48.