MADDE 77-78
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 41/3. maddesiyle kaldırılmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
TAHRİR KOMİSYONU
Madde 77-78- (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 41/3. maddesiyle kaldırılmıştır.)