MADDE 76
BEYANA BAĞLILIK
Madde 76- Mükellefin evvelce beyan ettiği bir matraha ait olan takdir işlerinde, takdir olunan matrah mükellefin beyanından düşük olamaz.

İLGİLİ MADDE: VUK 25, 27.