MADDE 75
KOMİSYONUN YETKİLERİ
Madde 75- (3239 sayılı Kanunun 7. maddesiyle değişen fıkra) 72. maddenin birinci fıkrasına göre kurulan takdir komisyonu 74. maddedeki görevleri dolayısıyla bu Kanunda yazılı inceleme yetkisine haizdir.
(2365 sayılı Kanunun 10. maddesiyle değişen fıkra) Komisyon, servetleri, sınai hakları ve telif haklarını, imtiyazları, madenleri, mücevheratı, eski eserleri ve sanat eserlerini değerlemede bilirkişiye müracaat edebilir.
(3239 sayılı Kanunun 7. maddesiyle eklenen fıkra) 72. maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre kurulan takdir komisyonları 79. maddede yazılı yetkileri haizdir.

İLGİLİ MADDE: VUK 74, 134, 141.
İLGİLİ GENEL TEBLİĞ: 143.