MADDE 68
DİĞER TADİLATIN YAPILMASI
Madde 68- 63. maddenin 2-10. bentlerinde yazılı hallerde tadilat herhangi bir isteğe lüzum olmaksızın ya ilgili mükelleflerin bu halleri bildirmeleri veya vergi dairesinin yoklama ile tespit etmesi neticesinde yapılır.

İLGİLİ MADDE: VUK 63, 127.