MADDE 67
FERDİ TADİLAT İSTEĞİ
Madde 67- Ferdi tadilat yapılabilmesi için ilgili mükellefin binası veya arazisi için tadilat isteğinde bulunması gerekli ve kafidir.
Vergi daireleri ferdi tadilat isteğinde bulunamazlar.

İLGİLİ MADDE: VUK 4, 52.