İKİNCİ BÖLÜM
GENEL TAHRİR
Madde 56-62- (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 41/3. maddesiyle kaldırılmıştır.)