Madde 53-55- (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 41/3. maddesiyle kaldırılmıştır.)