MADDE 48
TASDİK VE İLAN
Madde 48- Zirai kazanç ölçüleri Bakanlar Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
Onaylanan ölçüler Resmi Gazete ile yayınlanır.
Her bölgeye ait ölçüler, ilgili valiliklere gönderilir. Valilikler bunları en kısa zamanda köy ve mahalle ihtiyar kurullarına ve maliye teşkilatına tebliğ eder.

İLGİLİ MADDE: VUK 46, 1993, 1994, 1995 yılları için tespit edilen zirai kazanç ölçüleri 30.3.1994 gün ve 21890 sayılı RG’de yayımlanan 94/5336 sayılı BKK ile onaylanmıştır.