MADDE 37
TAHRİR İHBARNAMESİ
Madde 37- Tahrir usulü ile tespit edilen matrahlar, vergi dairesi tarafından “Tahrir İhbarnamesi” ile mükelleflere tebliğ olunur.

İLGİLİ MADDE: VUK 36.