MADDE 34
İHBARNAME ESASI
Madde 34- İkmalen ve re’sen tarh edilen vergiler “ihbarname” ile ilgililere tebliğ olunur. Nev’i ve doğuşu ayrı olan vergiler için ayrı ihbarname kullanılır.

İLGİLİ MADDE: VUK 29, 30, 35, 99-109.