MADDE 32
TAKDİR KARARLARININ TEVDİİ
Madde 32- Takdir kararları komisyonca imza karşılığında vergi dairesine tevdi olunur.

İLGİLİ MADDE: VUK 30, 31, 32, 72-76.