29. MADDE
İKAMELEN VERGİ TARHI
İKİNCİ BÖLÜM
İKMALEN, RE’SEN VE İDARECE TARH
İKMALEN VERGİ TARHI
Madde 29- (2365 sayılı Kanunun 3. maddesiyle değişen madde) İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.
Özel kanunlarında ikmalen tarhiyata ilişkin olarak yer alan hükümler saklıdır.

İLGİLİ MADDE: VUK. 25, 30, Mük.: 30, 34, 121, 344- 352, 366, GVK: 111, 112.