MADDE 22
TAHAKKUK
Madde 22- Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.

İLGİLİ MADDE: VUK 20, 21, 25.