MADDE 21
TEBLİĞ
Madde 21- Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.

İLGİLİ MADDE: VUK 34, 37, 93-109, 132, 366, 368/2, UZLAŞMA EK: 5, 8, MTV: 9, AATUHK: 15, 55, 58.