20. MADDE
TARH
Madde 20- Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.

İLGİLİ MADDE: GVK: 109, KVK: 29, VİVK: 14, EVK: 11, 21, DVK: 14, MTVK: 9, TAVK: 7, BGK: 16, 21, 26, 27, 31, 32, 37, 38, 42, 43, 50, Gider VK: 30, 31, KDVK: 43, 45.