19. MADDE
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ ALACAĞININ TAYİNİ
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
Madde 19- Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.
Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder.

İLGİLİ MADDE: GVK 1, 94, KVK: 1, KDVK: 10, EVK: 12, VİVK: 1, MTVK: 1, TAVK: 1, ATVK: 1, DVK: 1, 2, HK: 2, 38, 52, 71, 83, 95, 108, 118, BGK: 1, 12, 17, 29, 34, 40, 45, 54, 58, 63, 67, 72, 76, 79-82, 86, 88.