MADDE 16
ÖLÜM HALİNDE SÜRENİN UZAMASI
Madde 16- (2686 sayılı Kanunun 4. maddesiyle değişen madde) Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir.

İLGİLİ MADDE: VUK 12, GVK: 92.