MADDE 14
KANUNİ VE İDARİ SÜRELER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÜRELER
KANUNİ VE İDARİ SÜRELER
Madde 14- (2686 sayılı Kanunun 3. maddesiyle değişen madde) Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir.
Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder.

İLGİLİ MADDE: VUK 16, 17, 29, 111, 112, 139, 150, 168, 221, 222, 253-256, 371, 374, 376, Ek: 4, GVK: 92, 98, 109, 117, 119, 120, KVK: 21, 22, 24, 31, 39-42, EVK: 23, 30, 32, AATUHK: 37, VİVK: 9, 19, MTVK: 12, 13, TAVK: 7, 8, KDVK: 41, 46, ATVK: 5, DVK: 20-23, HK: 27-30, 49, 55, 68, 78, 94, 107, 113, 129, BGK: 9, 16, 22, 23, 39, 44, 50, 57, 66, 71, 75, 85, 93.