MADDE 12
MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU
Madde 12- Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan herbiri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar.

İLGİLİ MADDE:VUK 8, 153-257, MK: 439-451, 545, 546.