MADDE 9
VERGİ EHLİYETİ
Madde 9- Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.
Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz.

İLGİLİ MADDE: VUK 8, 19, MK: 11, 12, 13.