• Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/11

  Daha fazlasını oku
 • Serbest Meslek Faaliyetlerine İlişkin 4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Tebliği Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • KDV Tevkifat Oranında Değişiklik Yapıldı.

  Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Değiştirilmiştir.

  Daha fazlasını oku
 • Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Yapma Zorunluluğu 1 Ekim 2017 Tarihinden İtibaren Kaldırılmıştır.

  Daha fazlasını oku
 • Pişmanlıkla Verilen Beyannamelere İlişkin Sirküler Yayınladı.

  Sırf pişmanlıkla beyanname verdikleri gerekçesiyle mükelleflerin uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmediğini belirten sirküler yayınlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetleri Kâr Payı Sayılmayacaktır.

  Daha fazlasını oku
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
Takvim
Makaleler
Yayınlar