Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/93
6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler.
Sirküler/92
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.
Sirküler/91
KDV İadesi Talebi Giriş Ekranlarında Yer Alan Yüklenilen KDV Listesi Formatında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru Yayınlandı.
Sirküler/90
İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
Sirküler/89
Bazı Kurum, Kuruluş ve İşletmelere Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulama Zorunluluğu Getirildi.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler. (17.9.2014)
6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 1) Hazırlandı. (16.9.2014)
Araç Muayenelerine Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (15.9.2014)
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. (12.9.2014)
KDV İadesi Talebi Giriş Ekranlarında Yer Alan Yüklenilen KDV Listesi Formatında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru Yayınlandı. (4.9.2014)
Fasulye Cinsi Ürünlerin Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı. (3.9.2014)
İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı. (27.8.2014)
Bazı Kurum, Kuruluş ve İşletmelere Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulama Zorunluluğu Getirildi. (26.8.2014)
1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin "Diğer Hususlar" Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin GİB Duyurusu (22.8.2014)
İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar için Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı. (19.8.2014)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/16
Ayçiçek Tohumunun İthalatında Uygulanan Gözetim Tutarı Artırıldı.
Sirküler/15
Fasulye Cinsi Ürünlerin Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/14
Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Getiren Kararda Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/13
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/12
Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Alınacaktır.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Transfer Fiyatlandırmasında Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasına İlişkin Önlemler | Gressi Benveniste | 10/02/2014 (10.2.2014)
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. (12.9.2014)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hakkında Notlar (12.5.2014)
6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler (8.7.2014)
KDV İadelerinde Yaşanan Sorunlar | Sebahattin Kadem | 11/03/2014 (11.3.2014)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
22 Eylül 2014:
Ağustos 2014 Dönemine Ait (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçların İthaline İlişkin EK:6 Nolu, (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Kolalı Gazoz İthaline İlişkin İlişkin EK:7 Nolu, (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin İthaline İlişkin EK:8 Nolu,(III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Tütün Mamullerinin İthaline İlişkin EK:9 Nolu, (IV) Sayılı Listedeki Malların İthaline İlişkin EK:10 Nolu ÖTV Bildirim Formlarının Beyanı
22 Eylül 2014:
Ağustos 2014 dönemine ait şans oyunları vergisinin beyanı ve ödemesi
22 Eylül 2014:
Ağustos 2014 Dönemi İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2014 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Gressi Benveniste

Transfer Fiyatlandırmasında Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasına İlişkin Önlemler

Bengü Bayaslan

Vergi Kanunları Açısından Tazminatların Değerlendirilmesi

Ömer Demir

KDV Genel Uygulama Tebliği ile Birlikte İndirimli Teminat Uygulama Sisteminin (İTUS) Kapsamı ve İşleyişi

Reyhan Yılmaz

Sat – Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Elvan Uçar

Yurtdışından Sağlanan Döviz Kredilerinin Temdit Edilmesi Halinde KKDF Uygulaması

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İbrahim Koçer

İhraç Kayıtlı Satışlar ve Kur Farkları

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,2223 |   2,2263
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
3,6197 |   3,6385
Euro
Alış   Satış
2,8623 |   2,8674
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Ağustos 2014 TÜFE
önceki aya göre:
% 0,09
önceki yılın aynı ayına
göre: % 9,54

Ağustos 2014 Yİ-ÜFE
önceki aya göre:
% 0,42
önceki yılın aynı ayına göre:
% 9,88