Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/55
Bazı Malların Teslimi ÖTV Tevkifatı Kapsamına Alındı.
Sirküler/54
31.03.2014 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.
Sirküler/53
ÖTV İade Taleplerine ve Bazı Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebine İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır.
Sirküler/52
Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/51
Elektrik Üretimi Lisans Harçlarına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
Emisyon Primi ve Vergi ile İlgili Hususlar | Zeki Kurtçu | 22/04/2014 (22.04.2014)
Bazı Malların Teslimi ÖTV Tevkifatı Kapsamına Alındı. (21.04.2014)
Döviz Cinsinden Yapılan Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiracı Tarafından Muhasebeleştirilmesi | Neriman Topuz | 14/04/2014 (14.04.2014)
ÖTV İade Taleplerine ve Bazı Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebine İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır. (11.04.2014)
Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi Yayınlandı. (11.04.2014)
Deniz Taşımacılığında Navlun Mukavelesi Ve Gemi Kira Mukavelesi Uygulamaları | Tanju Erdol | 10/04/2014 (10.04.2014)
Yabancıların İkamet Tezkereleri Bedellerine İlişkin Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (10.04.2014)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (10.04.2014)
Şirket Ortaklarının Sosyal Güvenliği | Emiray Filiz Yalçın | 07/04/2014 (07.04.2014)
Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler. (04.04.2014)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/9
Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
Sirküler/8
Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlandı.
Sirküler/7
Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlandı.
Sirküler/6
Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlandı.
Sirküler/5
Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2014/1) Yayımlandı.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
KDV İadelerinde Yaşanan Sorunlar | Sebahattin Kadem | 11/03/2014 (11.03.2014)
İthalat Faktoringinde KKDF Sorunu Çözüldü. (03.04.2014)
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı. (14.03.2014)
Transfer Fiyatlandırmasında Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasına İlişkin Önlemler | Gressi Benveniste | 10/02/2014 (10.02.2014)
6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. (19.02.2014)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
25 Nisan 2014:
01-15 Nisan 2014 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi
25 Nisan 2014:
2013 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANI
28 Nisan 2014:
Ocak-Şubat-Mart 2014 dönemine ait GVK 67 Md Kapsamında yapılan Gelir Vergisi kesintilerine ilişkin (Muhtasar) ödemesi
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2014 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Zeki Kurtçu

Emisyon Primi ve Vergi ile İlgili Hususlar

Elvan Uçar

Yurtdışından Sağlanan Döviz Kredilerinin Temdit Edilmesi Halinde KKDF Uygulaması

Neriman Topuz

Döviz Cinsinden Yapılan Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiracı Tarafından Muhasebeleştirilmesi

Tanju Erdol

Deniz Taşımacılığında Navlun Mukavelesi Ve Gemi Kira Mukavelesi Uygulamaları

Emiray Filiz Yalçın

Şirket Ortaklarının Sosyal Güvenliği

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İlteriş Emiroğlu

Transfer Fiyatlandırması Ekonomik Analizlerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,1898 |   2,1938
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
3,6343 |   3,6533
Euro
Alış   Satış
3,0072 |   3,0126
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Şubat 2014 TÜFE
önceki aya göre:
% 2,41
önceki yılın aynı ayına
göre: % 7,89

Şubat 2014 ÜFE
önceki aya göre:
% 1,38
önceki yılın aynı ayına göre:
% 12,40