Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/114
e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi ve Diğer Bazı Konulara İlişkin Tebliğ Taslakları Yayınlandı.
Sirküler/113
Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/112
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Yapılan Süre Uzatımlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Sirküler/111
Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
Sirküler/110
e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin Önemli Duyuru.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi ve Diğer Bazı Konulara İlişkin Tebliğ Taslakları Yayınlandı. (18.12.2014)
FATCA Kapsamında Prensipte Anlaşmaya Varılan Ülkelere Verilen Son Tarih Uzatıldı. (17.12.2014)
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Yapılan Süre Uzatımlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (11.12.2014)
Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi. (9.12.2014)
Gümrük İşlemlerine İlişkin 2015 Yılı Tutarları Belirlendi. (5.12.2014)
Araç Muayenelerine Dair 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. (5.12.2014)
E-Defter Kullanmak Zorunda Olan Mükelleflere İlişkin Duyuru (4.12.2014)
Kıymetli Taşlarda KDV Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (3.12.2014)
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince Yapılan İşlemler (2.12.2014)
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Son Başvuru Süreleri Uzatıldı. (1.12.2014)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/22
Gümrük İşlemlerine İlişkin 2015 Yılı Tutarları Belirlendi.
Sirküler/21
Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler
Sirküler/20
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince Yapılan İşlemler
Sirküler/19
Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Sirküler/18
İthalat Sırasında Tahsil Edilecek Olan Bandrol Ücretlerinin ÖTV ve KDV Matrahlarına Dahil Edilmesi
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Transfer Fiyatlandırmasında Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasına İlişkin Önlemler | Gressi Benveniste | 10/02/2014 (10.2.2014)
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. (12.9.2014)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hakkında Notlar (12.5.2014)
6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler (8.7.2014)
KDV İadelerinde Yaşanan Sorunlar | Sebahattin Kadem | 11/03/2014 (11.3.2014)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
22 Aralık 2014:
Kasım 2014 Dönemine Ait (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçların İthaline İlişkin EK:6 Nolu, (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Kolalı Gazoz İthaline İlişkin İlişkin EK:7 Nolu, (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin İthaline İlişkin EK:8 Nolu,(III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Tütün Mamullerinin İthaline İlişkin EK:9 Nolu, (IV) Sayılı Listedeki Malların İthaline İlişkin EK:10 Nolu ÖTV Bildirim Formlarının Beyanı
22 Aralık 2014:
Kasım 2014 dönemine ait şans oyunları vergisinin beyanı ve ödemesi
22 Aralık 2014:
Kasım 2014 Dönemi İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2014 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Çınar Bağlan, YMM

Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

Çağatay YÜCE, YMM

Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İbrahim Koçer

İhraç Kayıtlı Satışlar ve Kur Farkları

Dr. Utku Karabağ

Yatırım Teşvik Mevzuatı Açısından Elektrik Üretim Yatırımlarına Yönelik Olarak Sunulan Destekler

Zeren Türkmen

İşe İade Dava Sonucu Ödenen Ücretlerin Vergisel Boyutu

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,3221 |   2,3263
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
3,6283 |   3,6472
Euro
Alış   Satış
2,8504 |   2,8556
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Kasım 2014 TÜFE
önceki aya göre:
% 0,18
önceki yılın aynı ayına
göre: % 9,15

Kasım 2014 Yİ-ÜFE
önceki aya göre:
% -0,97
önceki yılın aynı ayına göre:
% 8,36