Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/96
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.
Sirküler/95
SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genelge Yayınlandı.
Sirküler/94
Enerji Verimliliğine Yönelik Projelerin Değerlendirilmesinde Uygulanacak Hükümlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Sirküler/93
6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler.
Sirküler/92
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması | Çağatay YÜCE | 30/09/2014 (30.9.2014)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. (29.9.2014)
SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genelge Yayınlandı. (26.9.2014)
Enerji Verimliliğine Yönelik Projelerin Değerlendirilmesinde Uygulanacak Hükümlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (25.9.2014)
440 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (25.9.2014)
6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler. (17.9.2014)
6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 1) Hazırlandı. (16.9.2014)
Araç Muayenelerine Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (15.9.2014)
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. (12.9.2014)
KDV İadesi Talebi Giriş Ekranlarında Yer Alan Yüklenilen KDV Listesi Formatında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru Yayınlandı. (4.9.2014)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/16
Ayçiçek Tohumunun İthalatında Uygulanan Gözetim Tutarı Artırıldı.
Sirküler/15
Fasulye Cinsi Ürünlerin Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/14
Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Getiren Kararda Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/13
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/12
Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Alınacaktır.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Transfer Fiyatlandırmasında Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasına İlişkin Önlemler | Gressi Benveniste | 10/02/2014 (10.2.2014)
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. (12.9.2014)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hakkında Notlar (12.5.2014)
6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler (8.7.2014)
KDV İadelerinde Yaşanan Sorunlar | Sebahattin Kadem | 11/03/2014 (11.3.2014)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
8 Ekim 2014:
Eylül 2014 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
10 Ekim 2014:
16-30 Eylül 2014 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi
15 Ekim 2014:
Eylül 2014 Dönemi ÖTVK 2 Sayılı Listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’nin Beyanı ve Ödemesi Eylül 2014 Dönemi ÖTVK 3 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi Eylül 2014 Dönemi ÖTVK 4 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2014 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Çağatay YÜCE, YMM

Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması

Bengü Bayaslan

Vergi Kanunları Açısından Tazminatların Değerlendirilmesi

Ömer Demir

KDV Genel Uygulama Tebliği ile Birlikte İndirimli Teminat Uygulama Sisteminin (İTUS) Kapsamı ve İşleyişi

Reyhan Yılmaz

Sat – Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Elvan Uçar

Yurtdışından Sağlanan Döviz Kredilerinin Temdit Edilmesi Halinde KKDF Uygulaması

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İbrahim Koçer

İhraç Kayıtlı Satışlar ve Kur Farkları

Gressi Benveniste

Transfer Fiyatlandırmasında Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasına İlişkin Önlemler

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,2772 |   2,2813
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
3,6873 |   3,7065
Euro
Alış   Satış
2,8746 |   2,8798
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Ağustos 2014 TÜFE
önceki aya göre:
% 0,09
önceki yılın aynı ayına
göre: % 9,54

Ağustos 2014 Yİ-ÜFE
önceki aya göre:
% 0,42
önceki yılın aynı ayına göre:
% 9,88