Gelişmiş Arama
Giriş Yap  Üye Olmak İstiyorum
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/120
Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye'ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Sirküler/119
Alkollü İçkilerde ve Tütün Mamullerinde ÖTV Artışı Yapıldı.
Sirküler/118
Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılımda İşveren Yükümlülüklerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı.
Sirküler/117
Proje Bazlı Teşvik Sistemi Yürürlüğe Girdi.
Sirküler/116
Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Binek Otomobillere Uygulanan ÖTV Oranları Değiştirildi.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Tüm Vergi Haberleri
  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/74
2004/20 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/73
Moldova Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı.
Sirküler/72
Moldova Menşeli 25 ila 97’nci Fasıllar Arasındaki Ürünlerin İthalatında Gümrük Vergisi ve Varsa Tarım Payı Oranı Sıfıra İndirildi.
Sirküler/71
Kauçuktan Dış Lastiklerin İthalatında Başlamış İşleme Konu Olduğu Halde Tahsil Edilen İGV'nin İadesi Hk.
Sirküler/70
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Usul ve Esasları hk.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
SGK Tavanın Artırılması, Otomobillerde ÖTV Uygulamasının Değiştirilmesi, Serbest Bölgelere Yeni Avantajlar Sağlanması ve Vergi Barışına İlişkin Kanun Yayımlandı. (24.11.2016)
Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Binek Otomobillere Uygulanan ÖTV Oranları Değiştirildi. (25.11.2016)
Vergi İnceleme Usul ve Esaslarında Değişiklikler Yapıldı. (25.10.2016)
Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı. (6.10.2016)
6728 sayılı"Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" (Torba Kanun) Yayımlandı. (9.8.2016)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları

3.12.2016 itibari ile bu aya ait mevcut bir takvim bulunmamaktadır.

Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2016 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Utku Gelbal

Damga Vergisi Kanunu'nda Hükmünden Yararlanma Kavramı ve Yurt Dışında İmzalanan Sözleşmelerin Vergisel Durumu

Mehmet Emre Şuşoğlu, SMMM

Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Uygulaması

Barış Demirel, Gümrük Müşaviri

Yeni Vergi Affı Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yapılandırılması

Çınar Bağlan, YMM

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Dikkat Çeken Ayrıntılar!

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Eylül 2016 TÜFE

önceki aya göre: % 0,18

önceki yılın aynı ayına göre: % 7,28

Eylül 2016 Yİ-ÜFE

önceki aya göre: % 0,29

önceki yılın aynı ayına göre: % 1,78