Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/32
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler.
Sirküler/31
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/30
Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/29
Elektronik Genel Kurul Sisteminde Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/28
6552 Sayılı Kanunu'na İstinaden Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı Kayıtlarını Düzelten Mükelleflere İlişkin İç Genelge Yayımlandı.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler. (6.3.2015)
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi 1 Mart 2015 Tarihinde Başladı. (3.3.2015)
Enflasyon Rakamaları Açıklandı. (3.3.2015)
Kosova ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Yayımlandı. (27.2.2015)
2014 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örnek Uygulamalar (19.2.2015)
Ocak 2015 Dönemine Ait Beyannamelerin Verilme Süreleri Uzatıldı. (24.2.2015)
Dahilde İşleme Rejiminde Taahhüt Kapamalarının Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilmesine İlişkin Düzenleme (18.2.2015)
Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılan Dönemlerin e-Bildirge Ekranında Görüntülenebilmesine İlişkin Duyuru (13.2.2015)
e-Beyannamelerde Güncellemeler Yapılmıştır. (13.2.2015)
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Hazırlandı. (13.2.2015)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/12
TRT Bandrol Bedelinin ÖTV ve KDV Matrahına Dahil Edilmesi Konusunda Genelge.
Sirküler/11
Halı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Getirildi.
Sirküler/10
Dahilde İşleme Rejiminde Taahhüt Kapamalarının Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilmesine İlişkin Düzenleme
Sirküler/9
Bazı Malların İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi.
Sirküler/8
Dahilde İşleme Rejiminde Ayniyet Tespitine İlişkin Genelge
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler. (6.3.2015)
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir. (2.2.2015)
2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (31.12.2014)
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. (30.12.2014)
Transfer Fiyatlandırmasında Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasına İlişkin Önlemler | Gressi Benveniste | 10/02/2014 (10.2.2014)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
9 Mart 2015:
Şubat 2015 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
10 Mart 2015:
16-28 Şubat 2015 Dönemi Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G. nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Ek:3 Nolu Bildirim Formunun beyanı
10 Mart 2015:
16-28 Şubat 2015 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2015 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Çınar Bağlan, YMM

Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

Çağatay YÜCE, YMM

Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İbrahim Koçer

İhraç Kayıtlı Satışlar ve Kur Farkları

Dr. Utku Karabağ

Yatırım Teşvik Mevzuatı Açısından Elektrik Üretim Yatırımlarına Yönelik Olarak Sunulan Destekler

Zeren Türkmen

İşe İade Dava Sonucu Ödenen Ücretlerin Vergisel Boyutu

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,4531 |   2,4575
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
3,7667 |   3,7863
Euro
Alış   Satış
2,7794 |   2,7844
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Şubat 2015 TÜFE
önceki aya göre:
% 0,71
önceki yılın aynı ayına
göre: % 7,55

Şubat 2015 Yİ-ÜFE
önceki aya göre:
% 1,20
önceki yılın aynı ayına göre:
% 3,10