• Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Yayınlanan Özelgeler 2018/2

  Daha fazlasını oku
 • Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örnek Uygulamalar.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Kanun Tasarısıyla Yapılması Öngörülen Düzenlemeler.

  Daha fazlasını oku
 • İnteraktif Vergi Dairesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • 15 milyon ABD Doları ve Üstünde Kredisi Olan Firmalara Bildirim ve Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirildi.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler.

  Daha fazlasını oku
 • Döviz Geliri Olmayan Türkiye'de Yerleşik Kişilerce Döviz Kredisi Kullanılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
Takvim