Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/62
Nakit Sermaye Artırımında Uygulanacak İndirim Oranına İlişkin BKK Yayımlandı.
Sirküler/61
Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna Hakkında KDV Tebliği Yayımlandı.
Sirküler/60
e-Fatura Kullanma ve e-Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamı Genişletildi.
Sirküler/59
Yoklama Faaliyetleri Elektronik Ortamda Yapılacaktır.
Sirküler/58
25.000 TL'yi Aşan Türk Parasının Yurt Dışına Çıkarılması Bakanlıkça Belirlenecek Esaslar Dahilinde Yapılacaktır
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
Credit Note Belgelerinin Gümrük Kıymetin Belirlenmesinde Dikkate Alınmasına İlişkin Açıklama Yapılmıştır. (3.7.2015)
Nakit Sermaye Artırımında Uygulanacak İndirim Oranına İlişkin BKK Yayımlandı. (30.6.2015)
Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna Hakkında KDV Tebliği Yayımlandı. (29.6.2015)
Vergi Borçlularının Kamuoyuna Açıklanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (22.6.2015)
e-Fatura Kullanma ve e-Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamı Genişletildi. (22.6.2015)
Yoklama Faaliyetleri Elektronik Ortamda Yapılacaktır. (22.6.2015)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/8 (19.6.2015)
Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Firma Talepleri Hakkında Yazı Yayınlandı. (18.6.2015)
Kısmi Muafiyette Faiz Uygulaması Hakkında Yazı Yayınlandı. (18.6.2015)
Sat-Geri Kirala İşlemlerinde Sözleşme Süresi Sona Ermeden Kiracının Taşınmazı Geri Satın Almasının Vergi İstisnalarına Etkisi (16.6.2015)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/41
Credit Note Belgelerinin Gümrük Kıymetin Belirlenmesinde Dikkate Alınmasına İlişkin Açıklama Yapılmıştır.
Sirküler/40
3920.51 Tarife Pozisyonunda Yer Alan Eşyanın İthalatında Gözetim Uygulaması.
Sirküler/39
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır.
Sirküler/38
İsrail Menşeli "Renksiz Düzcam" İthalatında Dampinge Karşı Kesin Önlem Yürürlüğe Konulmuştur.
Sirküler/37
73.18 Tarife Pozisyonunda yer alan bazı eşyaların gözetim tutarları arttırıldı.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Nakit Sermaye Artırımında Uygulanacak İndirim Oranına İlişkin BKK Yayımlandı. (30.6.2015)
e-Fatura Kullanma ve e-Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamı Genişletildi. (22.6.2015)
Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Düzenlemenin De Yer Aldığı 6637 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayımlandı. (7.4.2015)
Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı (3.4.2015)
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler. (6.3.2015)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
6 Temmuz 2015:
Mali Tatil
7 Temmuz 2015:
Haziran 2015 dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi bildirimi ve ödemesi (Mali Tatil)
8 Temmuz 2015:
Mali Tatil
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2015 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Gündoğan Durak | YMM, CPA, CMA

Sat-Geri Kirala İşlemlerinde Sözleşme Süresi Sona Ermeden Kiracının Taşınmazı Geri Satın Almasının Vergi İstisnalarına Etkisi

Çınar Bağlan, YMM

Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

Çağatay YÜCE, YMM

Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İlteriş Emiroğlu

Transfer Fiyatlandırması Ekonomik Analizlerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar

Zeren Türkmen

İşe İade Dava Sonucu Ödenen Ücretlerin Vergisel Boyutu

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,6876 |   2,6924
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
4,1919 |   4,2138
Euro
Alış   Satış
2,9845 |   2,9899
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

 

(2003 = 100 Bazlı)
 
Mayıs 2015 TÜFE
önceki aya göre:
% 0,56
önceki yılın aynı ayına
göre: % 8,09
 
Mayıs 2015 Yİ-ÜFE
önceki aya göre:
% 1,11
önceki yılın aynı ayına göre:
% 6,52