Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/56
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
Sirküler/55
Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar.
Sirküler/54
Elektronik Defter (e-Defter) Uygulamasında Süre Uzatıldı.
Sirküler/53
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
Sirküler/52
Asgari Geçim İndirimi ve Doğum İzni Uygulamasında Değişiklik Yapıldı.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/5 (28.5.2015)
İhracat Beyannamesi Ekinde E-Arşiv Faturalarının Kullanımı ve Teyit İşlemine Açıklık Getirildi. (25.5.2015)
Bazı Mobilyaların İthaline Ek Gümrük Vergisi Getirildi. (25.5.2015)
GTS Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı. (21.5.2015)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/4 (11.5.2015)
Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar. (8.5.2015)
Elektronik Defter (e-Defter) Uygulamasında Süre Uzatıldı. (30.4.2015)
Asgari Geçim İndirimi ve Doğum İzni Uygulamasında Değişiklik Yapıldı. (24.4.2015)
Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (21.4.2015)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. (20.4.2015)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/26
Bulgaristan ve Vietnam Menşeli Kontrplakların İthalatında Dampinge Karşı Önlem Soruşturması Açılmıştır.
Sirküler/25
Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Kumaş ve Mensucat Cinsi Eşyada Menşe Şahadetnamesi İbraz Zorunluluğu.
Sirküler/24
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Sirküler/23
İhracat Beyannamesi Ekinde E-Arşiv Faturalarının Kullanımı ve Teyit İşlemine Açıklık Getirildi.
Sirküler/22
Bazı Mobilyaların İthaline Ek Gümrük Vergisi Getirildi.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Düzenlemenin De Yer Aldığı 6637 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayımlandı. (7.4.2015)
Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı (3.4.2015)
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler. (6.3.2015)
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir. (2.2.2015)
2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (31.12.2014)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları

29.5.2015 itibari ile bu aya ait mevcut bir takvim bulunmamaktadır.

Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2015 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Sibel Aktürk

Geç Gelen Faturalarda KDV İndirim

Çınar Bağlan, YMM

Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

Çağatay YÜCE, YMM

Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İlteriş Emiroğlu

Transfer Fiyatlandırması Ekonomik Analizlerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar

Zeren Türkmen

İşe İade Dava Sonucu Ödenen Ücretlerin Vergisel Boyutu

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,6533 |   2,6581
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
4,0595 |   4,0807
Euro
Alış   Satış
2,899 |   2,9042
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Nisan 2015 TÜFE
önceki aya göre:
% 1,63
önceki yılın aynı ayına
göre: % 7,91

Nisan 2015 Yİ-ÜFE
önceki aya göre:
% 1,43
önceki yılın aynı ayına göre:
% 4,80