Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/105
Elektrik Piyasasında Lisans Sahibi Tüzel Kişilerin Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP) Almasına İlişkin Duyuru.
Sirküler/104
Sigorta Primi Teşviklerinden Yersiz Yararlanan İşverenlere İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı.
Sirküler/103
2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 10,11 Olarak Açıklandı.
Sirküler/102
LPG'nin Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Sirküler/101
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Haklarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı. (12.11.2014)
Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (12.11.2014)
İthalat Sırasında Tahsil Edilecek Olan Bandrol Ücretlerinin ÖTV ve KDV Matrahlarına Dahil Edilmesi (11.11.2014)
TUİK Rakamları ve Olası Vergi Artışları. (4.11.2014)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (17.10.2014)
LPG'nin Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak ÖTV Tutarının Belirlenmesine Dair Karar Yayımlandı. (17.10.2014)
Vadeli İthalatta KKDF’nin Takip ve Tahsilinin Münhasıran Gümrük İdarelerince Yapılacağına Dair Düzenleme Yapıldı. (16.10.2014)
Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi | Çınar Bağlan, YMM | 14/10/2014 (14.10.2014)
Borçlarını Yeniden Yapılandırmak İsteyen İşverenler Başvurularını e-Sigorta Kanalıyla Da Yapabileceklerdir. (9.10.2014)
Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması | Çağatay YÜCE | 30/09/2014 (30.9.2014)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/19
Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Sirküler/18
İthalat Sırasında Tahsil Edilecek Olan Bandrol Ücretlerinin ÖTV ve KDV Matrahlarına Dahil Edilmesi
Sirküler/17
Vadeli İthalatta KKDF’nin Takip ve Tahsilinin Münhasıran Gümrük İdarelerince Yapılacağına Dair Düzenleme Yapıldı.
Sirküler/16
Ayçiçek Tohumunun İthalatında Uygulanan Gözetim Tutarı Artırıldı.
Sirküler/15
Fasulye Cinsi Ürünlerin Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Transfer Fiyatlandırmasında Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasına İlişkin Önlemler | Gressi Benveniste | 10/02/2014 (10.2.2014)
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. (12.9.2014)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hakkında Notlar (12.5.2014)
6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler (8.7.2014)
KDV İadelerinde Yaşanan Sorunlar | Sebahattin Kadem | 11/03/2014 (11.3.2014)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları

27.11.2014 itibari ile bu aya ait mevcut bir takvim bulunmamaktadır.

Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2014 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Çınar Bağlan, YMM

Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

Çağatay YÜCE, YMM

Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması

Bengü Bayaslan

Vergi Kanunları Açısından Tazminatların Değerlendirilmesi

Sibel Coşkun

Yeni OECD Model Vergi Anlaşması Kapsamında, Almanya ve İsviçre Anlaşmaları Özelinde Serbest Meslek Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi

Elvan Uçar

Yurtdışından Sağlanan Döviz Kredilerinin Temdit Edilmesi Halinde KKDF Uygulaması

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İbrahim Koçer

İhraç Kayıtlı Satışlar ve Kur Farkları

Dr. Utku Karabağ

Yatırım Teşvik Mevzuatı Açısından Elektrik Üretim Yatırımlarına Yönelik Olarak Sunulan Destekler

Zeren Türkmen

İşe İade Dava Sonucu Ödenen Ücretlerin Vergisel Boyutu

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,2214 |   2,2255
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
3,4898 |   3,508
Euro
Alış   Satış
2,7688 |   2,7738
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Ekim 2014 TÜFE
önceki aya göre:
% 1,90
önceki yılın aynı ayına
göre: % 8,96

Ekim 2014 Yİ-ÜFE
önceki aya göre:
% 0,92
önceki yılın aynı ayına göre:
% 10,10