• Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi ile E-defter Beratı Yükleme Süresi Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndiriminin Muhasebeleştirilmesi

  Daha fazlasını oku
 • KDV Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7104 Sayılı Kanun Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • 7103 Sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Yayınlanan Özelgeler 2018/2

  Daha fazlasını oku
 • 15 milyon ABD Doları ve Üstünde Kredisi Olan Firmalara Bildirim ve Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirildi.

  Daha fazlasını oku
Takvim