Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/90
İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
Sirküler/89
Bazı Kurum, Kuruluş ve İşletmelere Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulama Zorunluluğu Getirildi.
Sirküler/88
İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar için Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı.
Sirküler/87
E-Tebligat Zorunluluğu Uygulamasının Kapsamı Genişletildi.
Sirküler/86
Vergi Usul Kanunu Uygulamalarında Bazı Değişiklikler Yapıldı.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı. (27.8.2014)
Bazı Kurum, Kuruluş ve İşletmelere Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulama Zorunluluğu Getirildi. (26.8.2014)
1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin "Diğer Hususlar" Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin GİB Duyurusu (22.8.2014)
İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar için Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı. (19.8.2014)
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Değişiklik Yapıldı. (18.8.2014)
Türkiye'de Mukim Olup İsviçre'den Temettü ve/veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru (14.8.2014)
E-Tebligat Zorunluluğu Uygulamasının Kapsamı Genişletildi. (13.8.2014)
Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Alınacaktır. (8.8.2014)
Vergi Usul Kanunu Uygulamalarında Bazı Değişiklikler Yapıldı. (7.8.2014)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (6.8.2014)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/14
Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Getiren Kararda Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/13
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/12
Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Alınacaktır.
Sirküler/11
Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.
Sirküler/10
Basitleştirilmiş Gümrük Uygulamalarında Yeni Dönem: Onaylanmış Kişi Statüsü Yerine Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hakkında Notlar (12.5.2014)
6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler (8.7.2014)
KDV İadelerinde Yaşanan Sorunlar | Sebahattin Kadem | 11/03/2014 (11.3.2014)
İthalat Faktoringinde KKDF Sorunu Çözüldü. (3.4.2014)
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı. (14.3.2014)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
8 Eylül 2014:
Ağustos 2014 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
10 Eylül 2014:
16-31 Ağustos 2014 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi
15 Eylül 2014:
Ağustos 2014 Dönemi ÖTVK 2 Sayılı Listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’nin Beyanı ve Ödemesi Ağustos 2014 Dönemi ÖTVK 3 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi Ağustos 2014 Dönemi ÖTVK 4 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2014 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

Yasemin Yıldız

Yap-İşlet-Devret Modelinden Yap-Devret Sonra İşlet Modeline Geçiş

Duygu Erden Demirbağ

Banka ve Sigorta Şirketleri Tarafından Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmuş Kıymetlerin Satışında BSMV Matrahı

Bengü Bayaslan

Vergi Kanunları Açısından Tazminatların Değerlendirilmesi

Öykü Gündüz

Çalışanlara Sağlanan Hisse Planları ve Vergilendirilmesi

Ömer Demir

KDV Genel Uygulama Tebliği ile Birlikte İndirimli Teminat Uygulama Sisteminin (İTUS) Kapsamı ve İşleyişi

Barbaros Yeşin

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Pratikte Karşılaşılan Sorunlar

Sibel Coşkun

Yeni OECD Model Vergi Anlaşması Kapsamında, Almanya ve İsviçre Anlaşmaları Özelinde Serbest Meslek Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,1605 |   2,1644
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
3,5848 |   3,6035
Euro
Alış   Satış
2,8381 |   2,8433
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Haziran 2014 TÜFE
önceki aya göre:
% 0,31
önceki yılın aynı ayına
göre: % 9,16

Haziran 2014 ÜFE
önceki aya göre:
% 0,06
önceki yılın aynı ayına göre:
% 9,75